× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Płocki ZOZ

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy - Centralny Ośrodek Rehabilitacji z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Usługi pielęgnacyjne
  • Opieka nad osobami w starszym wieku

Zakres świadczonych usług:

  • Geriatria


Adres

(024)-3645280
Tysiąclecia 13
09-402 Płock

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1